Facebook

 

SNPF på Facebook
Psykologförbundet på Facebook
Vi rekommenderar även FB-gruppen Psykologer, som man måste bli inbjuden till av en gruppmedlem.

Hemsidan

Har du frågor eller kommentarer rörande hemsidan kontakta hemsidans redaktion.


Välkommen till
Sveriges neuropsykologers förening!

Sveriges största yrkesförening för psykologer

Vi verkar för spridning av neuropsykologisk kunskap och för utbyte av erfarenheter och kunskap neuropsykologer emellan. Föreningen bildades 1989 som en yrkesförening inom Sveriges Psykologförbund och har fler än 900 medlemmar. Här på hemsidan finns information om föreningen och om aktuella aktiviteter runt om i landet samt länkar, adresser och arkiv över föreningens årsmöten. För föreningens medlemmar finns ett diskussionsforum. Föreningsarbetets tyngdpunkt ligger på seminarieverksamhet, både på lokal och på riksomfattande nivå. Vi har också internationella kontakter.
Läs mer 


Riksstämman 2017!

Riksstämman 2017!

Välkomna till Riksstämman 2017 i Göteborg!

Riksstämma 2017


Riksstämman 2017!

Riksstämman 2017!

Välkomna till Riksstämman 2017 i Göteborg!

Riksstämma 2017


Årsmöte Norra!

Välkomna till årsmöte och föreläsning för Norra regionen!

Tidpunkt: 2017-02-03 kl. 13:00-15:15.
Plats: Umeå, Södra beteendevetarhuset, Umu bt 102.

Klicka här för mer information om föreläsningen med Linnea Karlsson Wirebring!

Klicka här för Norra regionens verksamhetsberättelse 2016!


Årsmöte Västra!

Välkomna till årsmöte för Västra regionen!

Tidpunkt: 2017-01-17 kl. 18:00-19:00. 
Plats: Sahlgrenska Habilitering & Hälsa, Gröna stråket 5, Göteborg.


Handouts från Riksstämman 2016 i Sundsvall!

Handouts från Riksstämman 2016 i Sundsvall!

Nu finns handouts från föreläsningarna tillgängliga för deltagare!

Nu finns handouts från föreläsningarna på Riksstämman i Sundsvall 2016 tillgängliga för deltagare!

Logga in på länken nedan med det lösenord som du har fått mailat till dig från Lina Maria Olsson, ordförande i SNPF Norra Regionen (avsändare noreply@trippus.com):

Handouts Riksstämman 2016


Protokoll från årsmötet 2016!

Nu finns årsmötesprotokollet från riksstämman 2016 tillgängligt!

Klicka på länken för att ladda hem protokollet från årsmötet i Sundsvall 2016-11-07.

Årsmötesprotokoll 2016!


Riksstämman 2016

Riksstämman 2016

Tack för ett suveränt arrangemang!

SNPF Norra regionen höll i årets Riksstämma, som ägde rum i Sundsvall den 7-8/11. Årets tema var "Vad säger det ickeverbala? - Visuospatiala funktioner i forskning och klinisk vardag." Håll ögonen öppna för mer information.


Medlem - Logga in

Mina sidor

Tidning

Nytt nummer har nu utgivits.
Tidigare nummer hittar ni i arkivet

Föreläsningar

Södra Regionen

Klicka här för att se Södra regionens föreläsningar våren 2017!

Västra regionen

 

Östra regionen

 

Norra regionen

Årsmöte 2017-02-03 samt föreläsning med Linnea Karlsson Wirebring, Umeå. Klicka här för mer information om föreläsningen!

 

Kurser

Kurser anordnade av icke vinstdrivande organisationer:

Kurser anordnade av IHPU finns publicerade på deras hemsida.

Platsannonser

Kommun/landsting som söker neuropsykolog? Lägg ut en platsannons här. Kontakta oss för mer information.