Facebook

 

SNPF på Facebook
Psykologförbundet på Facebook
Vi rekommenderar även FB-gruppen Psykologer, som man måste bli inbjuden till av en gruppmedlem.

Hemsidan

Har du frågor eller kommentarer rörande hemsidan kontakta hemsidans redaktion.


Välkommen till
Sveriges neuropsykologers förening!

Sveriges största yrkesförening för psykologer

Vi verkar för spridning av neuropsykologisk kunskap och för utbyte av erfarenheter och kunskap neuropsykologer emellan. Föreningen bildades 1989 som en yrkesförening inom Sveriges Psykologförbund och har fler än 900 medlemmar. Här på hemsidan finns information om föreningen och om aktuella aktiviteter runt om i landet samt länkar, adresser och arkiv över föreningens årsmöten. För föreningens medlemmar finns ett diskussionsforum. Föreningsarbetets tyngdpunkt ligger på seminarieverksamhet, både på lokal och på riksomfattande nivå. Vi har också internationella kontakter.

Läs mer


SNPF har bytt hemsida!

Vår nya, uppdaterade hemsida finns nu på www.snpf.se!

Denna webbplats kommer att finnas kvar under en övergångsperiod.


 

Ny webbplats för Nordiska mötet!

Hej alla medlemmar!

Arbetet med det Nordiska Mötet fortskrider och vi har nu en hemsida med "Save the Dates" och information om föreläsare, workshops osv. Den kommer att uppdateras fortlöpande men gå in redan nu och kika!

www.nordicneuropsychology.org

Med önskan om en bra sommar för er alla!

Bengt Persson
Ordförande SNPF


International Symposium 2017!

The Finnish Association for Neuropsychotherapy will arrange an international symposium in June 8-9th, 2017. The symposium venue will be in the Theatre Museum. Theatre Museum is located in the Cable Factory (Address: Tallberginkatu 1 G, Helsinki). It is specialized in theater and performing arts. Theatre Museum provides a unique venue for workshops, seminars and parties.

"The Embodied Mind In A Relational World: Neuropsychotherapeutic Perspectives On The Paths Of Life"

The symposium will focus on theoretical and clinical applications of neuropsychotherapy throughout the lifespan. The program will start on Thursday from the point of view of children: by bridging theoretical understanding with clinical implications, and will continue by presenting a polyvagal perspective on emotional regulation. We will then continue to the world of teenagers and coping with the immature brain. On Friday we will move to the mature and aging brain. We will start with challenges and dilemmas in psychotherapy of patients with neurological disorders and will end the symposium dealing with aging neuronal networks and the art of aging. 

The speakers represent world-renowned researchers and clinicians from Denmark, UK, and Finland:

  • Dr, psychotherapist Susan Hart, Denmark
  • MD, child psychiatrist Jukka Mäkelä, Finland
  • MD Elina Hermansson, Finland
  • Dr Rudi Coetzer, UK
  • Professor Juha Rinne, Finland
  • Clinical neuropsychologist, psychotherapist, LicPsych Ritva Laaksonen, Finland

For more information, please look: http://neuropsykoterapia.fi/international-symposium-2017-2/


Federation of the European Societies of Neuropsychology (FESN) 2017!

Holländska neuropsykologiska föreningen kommer tillsammans med Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie (VVNP) och Société de Neuropsychologie de Langue Française (SNLF) att arrangera den sjätte konferensen av Federation of the European Societies of Neuropsychology (FESN)!

Tid och plats: 2017-09-13 till 2017-09-15, Maastricht, Nederländerna.

För mer information klicka här!

Hemsida: http://www.fesn2017.nl/


Rikstämman 2017!

Rikstämman 2017!

Välkommen till Göteborg!

Länk till Riksstämman 2017 hemsida med program och anmälan.


Handouts från Riksstämman 2016 i Sundsvall!

Handouts från Riksstämman 2016 i Sundsvall!

Nu finns handouts från föreläsningarna tillgängliga för deltagare!

Nu finns handouts från föreläsningarna på Riksstämman i Sundsvall 2016 tillgängliga för deltagare!

Logga in på länken nedan med det lösenord som du har fått mailat till dig från Lina Maria Olsson, ordförande i SNPF Norra Regionen (avsändare noreply@trippus.com):

Handouts Riksstämman 2016


Protokoll från årsmötet 2016!

Nu finns årsmötesprotokollet från riksstämman 2016 tillgängligt!

Klicka på länken för att ladda hem protokollet från årsmötet i Sundsvall 2016-11-07.

Årsmötesprotokoll 2016!


Riksstämman 2016

Riksstämman 2016

Tack för ett suveränt arrangemang!

SNPF Norra regionen höll i årets Riksstämma, som ägde rum i Sundsvall den 7-8/11. Årets tema var "Vad säger det ickeverbala? - Visuospatiala funktioner i forskning och klinisk vardag." Håll ögonen öppna för mer information.


Medlem - Logga in

Mina sidor

Tidning

Nytt nummer har nu utgivits.
Tidigare nummer hittar ni i arkivet

Aktuellt i föreningen!

Södra Regionen


Västra regionen


Östra regionen

Vi hälsar er välkomna till tre seminarier i höst!

För mer information, klicka här!


Norra regionen

Kurser

Kurser anordnade av icke vinstdrivande organisationer:

Kurser anordnade av IHPU finns publicerade på deras hemsida.

Platsannonser

Kommun/landsting som söker neuropsykolog? Lägg ut en platsannons här. Kontakta oss för mer information.