Stefan Hansen är Årets föreläsare 2014

VÄLKOMMEN ATT LYSSNA PÅ

ÅRETS FÖRELÄSARE

Stefan Hansen som föreläser om

HJÄRNANS INDIVIDUALITET

Till bokningen

Stefan Hansen besöker samtliga fyra regioner i Sveriges Neuropsykologers Förening.

Stefan Hansen har genom sin forskning bidragit till betydelsefull kunskapsutveckling inom det neuropsykologiska området då han på ett mycket förtjänstfullt sätt kunnat förklara och syntetisera de komplexa sammanhangen mellan biologi och psykologi. Stefan är därtill en mycket uppskattad pedagog som besitter förmågan att förmedla sin kunskap vidare på ett sådant sätt att det blir intresseväckande och tillgängligt för alla, såväl allmänhet och studenter såsom kliniskt verksamma psykologer och forskarkollegor, nationellt och internationellt.

Stefan Hansen är professor vid Psykologiska institutionen i Göteborg och författare till den populära boken "Från neuron till neuros: En introduktion till modern biologisk psykologi". På universitetet föreläser han i ämnet biologisk psykologi och forskar för närvarande kring kopplingen mellan empati, somatiska markörer och exekutiva funktioner.

Föreläsningarna hålls;

den 18 mars Göteborg (genomförd).

den 27 mars Stockholm (genomförd).

den 2 april klockan 13.00 i Stadshallen på Stortorget 9 i Lund.

den 10 april klockan 13.00 i Fullmäktigesalen på Landstingshuset i Umeå. Den föreläsningen visas via videolänk till Sundsvall, Östersund och Luleå (se info nedan). Information om vilka lokaler gäller för videolänksarrangemangen, kommer att publiceras här inom kort. 

Kostnad: För medlemmar 200 kronor, ej medlemmar 350 kronor.

Bokning

För medlemmar skall bokning ske via sidan "Mina sidor". Har ni aldrig varit inne på den sidan, klicka här för information. Går det inte att anmäla sig trots detta, kontakta supporten på Föreningshuset, snpf@foreningshuset.se.

För icke medlemmar, sker anmälan via nedanstående länkar

Södra

Norra
Lokaler för föreläsningar via videolänk:
Sundsvall: Bryggan, hiss 8, 2 tr, Sundsvalls sjukhus.
Östersund: Hörsalen, Östersunds sjukhus.
Luleå: Sundeby konferens sal 4, Sunderby sjukhus.

Medlem - Logga in

Mina sidor

Tidning

Nytt nummer har nu utgivits.
Tidigare nummer hittar ni i arkivet

Aktuellt i föreningen!

Södra Regionen


Västra regionen


Östra regionen

Vi hälsar er välkomna till tre seminarier i höst!

För mer information, klicka här!


Norra regionen

Kurser

Kurser anordnade av icke vinstdrivande organisationer:

Kurser anordnade av IHPU finns publicerade på deras hemsida.

Platsannonser

Kommun/landsting som söker neuropsykolog? Lägg ut en platsannons här. Kontakta oss för mer information.