Facebook

 

SNPF på Facebook
Psykologförbundet på Facebook
Vi rekommenderar även FB-gruppen Psykologer, som man måste bli inbjuden till av en gruppmedlem.

Hemsidan

Har du frågor eller kommentarer rörande hemsidan kontakta hemsidans redaktion.


Välkommen till
Sveriges neuropsykologers förening!

Sveriges största yrkesförening för psykologer

Vi verkar för spridning av neuropsykologisk kunskap och för utbyte av erfarenheter och kunskap neuropsykologer emellan. Föreningen bildades 1989 som en yrkesförening inom Sveriges Psykologförbund och har fler än 900 medlemmar. Här på hemsidan finns information om föreningen och om aktuella aktiviteter runt om i landet samt länkar, adresser och arkiv över föreningens årsmöten. För föreningens medlemmar finns ett diskussionsforum. Föreningsarbetets tyngdpunkt ligger på seminarieverksamhet, både på lokal och på riksomfattande nivå. Vi har också internationella kontakter.

Läs mer


SNPF:s hemsida är för tillfället under omarbetning! En ny, modernare hemsida kommer att sjösättas under 2017. Vi ber om ursäkt för eventuella problem detta innebär. Har du svårt att acceptera frustrationen under det pågående förändringsarbetet rekommenderar vi följande övningar:

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Halsa/Stress/Mindfulnessovningar-pa-ljudfil/


 

Årsmöte Södra!

Välkomna till årsmöte och föreläsning för Södra regionen!

Tidpunkt: 2017-03-01 kl. 15:00-16:30. Årsmötet börjar kl. 17:00.
Plats: Lund, M124, Hus M, Allhelgona kyrkog. 14M.

Årsmöte samt föreläsning med Kristina Borgström, "Ordinlärning hos små barn - hjärnaktivitet och språkutveckling"!

Klicka här för inbjudan!


Upprop från ordförande!

Vill du representera SNPF på PS17?

Upprop alla neuropsykologer! SNPF behöver DIN hjälp!

PS17, Psykologstudenternas årliga konferens, kommer att hållas i Linköping den 5-7 maj.

SNPF har beslutat sponsra PS17 genom att vara utställare, d.v.s. ha en bemannad monter där intresserade studenter får träffa medlemmar och få information om oss och vår förening.

Nu undrar vi om det finns några medlemmar i Linköping med omnejd som kan tänka sig att bemanna montern? Vi i styrelsen bor samtliga långt i från Linköping och det blir en avsevärd kostnad om vi inte får hjälp av lokala medlemmar. Dessutom är detta ett jättebra tillfälle att sprida intresset för neuropsykologi och nätverka med framtida professionskollegor!

Bor du i trakten och har lust och intresse, anmäl dig snarast till vår ordförande bengt.persson@psykolog.net!

Mer information om PS17 hittar du på www.psykologistudnetsverige.orgeller facebook.com/ps17linkoping.


International Symposium 2017!

The Finnish Association for Neuropsychotherapy will arrange an international symposium in June 8-9th, 2017. The symposium venue will be in the Theatre Museum. Theatre Museum is located in the Cable Factory (Address: Tallberginkatu 1 G, Helsinki). It is specialized in theater and performing arts. Theatre Museum provides a unique venue for workshops, seminars and parties.

THE EMBODIED MIND IN A RELATIONAL WORLD: NEUROPSYCHOTHERAPEUTIC PERSPECTIVES ON THE PATHS OF LIFE

The symposium will focus on theoretical and clinical applications of neuropsychotherapy throughout the lifespan. The program will start on Thursday from the point of view of children: by bridging theoretical understanding with clinical implications, and will continue by presenting a polyvagal perspective on emotional regulation. We will then continue to the world of teenagers and coping with the immature brain. On Friday we will move to the mature and aging brain. We will start with challenges and dilemmas in psychotherapy of patients with neurological disorders and will end the symposium dealing with aging neuronal networks and the art of aging. 

The speakers represent world-renowned researchers and clinicians from Denmark, UK, and Finland:

  • Dr, psychotherapist Susan Hart, Denmark
  • MD, child psychiatrist Jukka Mäkelä, Finland
  • MD Elina Hermansson, Finland
  • Dr Rudi Coetzer, UK
  • Professor Juha Rinne, Finland
  • Clinical neuropsychologist, psychotherapist, LicPsych Ritva Laaksonen, Finland

For more information, please look: http://neuropsykoterapia.fi/international-symposium-2017-2/

 


Federation of the European Societies of Neuropsychology (FESN) 2017!

Holländska neuropsykologiska föreningen kommer tillsammans med Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie (VVNP) och Société de Neuropsychologie de Langue Française (SNLF) att arrangera den sjätte konferensen av Federation of the European Societies of Neuropsychology (FESN)!

Tid och plats: 2017-09-13 till 2017-09-15, Maastricht, Nederländerna.

För mer information klicka här!

Hemsida: http://www.fesn2017.nl/


Rikstämman 2017!

Rikstämman 2017!

Välkommen till Göteborg!
Handouts från Riksstämman 2016 i Sundsvall!

Handouts från Riksstämman 2016 i Sundsvall!

Nu finns handouts från föreläsningarna tillgängliga för deltagare!

Nu finns handouts från föreläsningarna på Riksstämman i Sundsvall 2016 tillgängliga för deltagare!

Logga in på länken nedan med det lösenord som du har fått mailat till dig från Lina Maria Olsson, ordförande i SNPF Norra Regionen (avsändare noreply@trippus.com):

Handouts Riksstämman 2016


Protokoll från årsmötet 2016!

Nu finns årsmötesprotokollet från riksstämman 2016 tillgängligt!

Klicka på länken för att ladda hem protokollet från årsmötet i Sundsvall 2016-11-07.

Årsmötesprotokoll 2016!


Riksstämman 2016

Riksstämman 2016

Tack för ett suveränt arrangemang!

SNPF Norra regionen höll i årets Riksstämma, som ägde rum i Sundsvall den 7-8/11. Årets tema var "Vad säger det ickeverbala? - Visuospatiala funktioner i forskning och klinisk vardag." Håll ögonen öppna för mer information.


Medlem - Logga in

Mina sidor

Tidning

Nytt nummer har nu utgivits.
Tidigare nummer hittar ni i arkivet

Aktuellt i föreningen!

Södra Regionen

Årsmöte samt föreläsning med Kristina Borgström, "Ordinlärning hos små barn - hjärnaktivitet och språkutveckling"!

Tid och plats: 2017-03-01 kl. 15:00-16:30. Årsmötet startar kl. 17:00! M124, Hus M, Allhelgona kyrkog. 14M, Lund.

Klicka här för inbjudan!

+++

Klicka här för att se Södra regionens föreläsningar våren 2017!


Västra regionen

Föreläsning med Peter Jacobsson, "Personlighetsdysfunktion, den alternativa personlighetspatologiska modellen i DSM-5".

Tid och plats: 2017-02-28 kl. 14:00-16:00, Förmaket, SU.
Länk till anmälan

+++

Föreläsning med Karin Torpadie med tema teståtergivning med barn!

Tid och plats: 2017-05-05 kl. 14:00-16:00, Kammaren SU.


Östra regionen

Här hittar ni åhörarkopior från Liria Ortizs föreläsning 2017-02-10 om motiverande samtal (MI) vid autism och ADHD.

Här hittar ni videoklipp från tidigare föreläsningar med Liria Ortiz (Youtube):

Liria Ortiz motiverande samtal.

Motiverande samtal och funktionsnedsättning, SWABA HÖSTTRÄFF 2013.

+++

Föreläsning med Nora Choque Olsson, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP) om "Social färdighetsträning för barn och ungdomar med högfungerande ast (autismspektrumtillstånd)".

Nora Choque Olsson berättar om sin avhandling om KONTAKT, manualbaserad social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med högfungerande autismspektrumtillstånd, som har utprovats inom barn- och ungdomspsykiatrin. Nora kommer att presentera avhandlingen ur ett "scientist-practitioner" perspektiv.

Tid och plats: 2017-03-17 kl. 14:30-16:00, Aulan på Danderyds sjukhus.
Ingen föranmälan behövs, fritt inträde för alla. Kom i tid!


Norra regionen

Årsmöte 2017-02-03 samt föreläsning med Linnea Karlsson Wirebring, Umeå.
Klicka här för mer information om föreläsningen!

Kurser

Kurser anordnade av icke vinstdrivande organisationer:

Kurser anordnade av IHPU finns publicerade på deras hemsida.

Platsannonser

Kommun/landsting som söker neuropsykolog? Lägg ut en platsannons här. Kontakta oss för mer information.