Länkar

Nedan finner du länkar till intressanta adresser på internet.
Förslag på nya länkar kan sändas till webmaster.


Länkar inom Sverige
» Sveriges Psykologförbund.

Neuropsykologiska föreningar i Norden

Danmark

» Selskabet Danske Neuropsykologer.
» Børneneuropsykologisk Selskab.
» Videnscenter for hjerneskade.

Finland

» Suomen Neuropsykologinen Yhdistys.

Island

» Taugasálfræðifélag Íslands.

Norge
» Norsk Nevropsykologisk Forening.

Neuropsykologiska föreningar i Europa
» European Societies of Neuropsychology.

Frankrike

» Société de Neuropsychologie de Langue Française.

Holland

» Nederlanse Vereniging Voor Neuropsychologie.
Irland

» Neuropsychology Special Interest Group of the PSI.

Italien

» Società Italiana di NeuroPsichologia.

Schweiz

» Schweizerische Vereinigung der Neuropsychologinnen und Neuropsychologen.

Storbritannien

» The British Neuropsychological Society.

Tyskland

» Gesellschaft für Neuropsychologie.

Österrike

» Gesellschaft für Neuropsychologie Österreich.

 

Neuropsykologiska föreningar internationellt
» American Psychological Association-Division 40-Clinical Neuropsychology.

» Association for Psychological Science.

» International Liaison Committee of the International Neuropsychological Society.

» International Neuropsychological Society.

» National Academy of Neuropsychology.

Länkar inom neurovetenskap
» BrainWeb & Brain Information.

» European Brain and Behaviour Society.

» European Brain Council.

» Federation of European Neuroscience Societies.

» International Brain Research Organization.

» Neuropsychology Central.

» Neuroscience on the internet.

» Observer, pubkicerad av APS

» PsycBITE.

» Society for Neuroscience.

Medlem - Logga in

Mina sidor

Tidning

Nytt nummer har nu utgivits.
Tidigare nummer hittar ni i arkivet

Aktuellt i föreningen!

Södra Regionen

Årsmöte samt föreläsning med Kristina Borgström, "Ordinlärning hos små barn - hjärnaktivitet och språkutveckling"!

Tid och plats: 2017-03-01 kl. 15:00-16:30. Årsmötet startar kl. 17:00! M124, Hus M, Allhelgona kyrkog. 14M, Lund.

Klicka här för inbjudan!

+++

Klicka här för att se Södra regionens föreläsningar våren 2017!


Västra regionen

Föreläsning med Peter Jacobsson, "Personlighetsdysfunktion, den alternativa personlighetspatologiska modellen i DSM-5".

Tid och plats: 2017-02-28 kl. 14:00-16:00, Förmaket, SU.
Länk till anmälan

+++

Föreläsning med Karin Torpadie med tema teståtergivning med barn!

Tid och plats: 2017-05-05 kl. 14:00-16:00, Kammaren SU.


Östra regionen

Här hittar ni åhörarkopior från Liria Ortizs föreläsning 2017-02-10 om motiverande samtal (MI) vid autism och ADHD.

Här hittar ni videoklipp från tidigare föreläsningar med Liria Ortiz (Youtube):

Liria Ortiz motiverande samtal.

Motiverande samtal och funktionsnedsättning, SWABA HÖSTTRÄFF 2013.

+++

Föreläsning med Nora Choque Olsson, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP) om "Social färdighetsträning för barn och ungdomar med högfungerande ast (autismspektrumtillstånd)".

Nora Choque Olsson berättar om sin avhandling om KONTAKT, manualbaserad social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med högfungerande autismspektrumtillstånd, som har utprovats inom barn- och ungdomspsykiatrin. Nora kommer att presentera avhandlingen ur ett "scientist-practitioner" perspektiv.

Tid och plats: 2017-03-17 kl. 14:30-16:00, Aulan på Danderyds sjukhus.
Ingen föranmälan behövs, fritt inträde för alla. Kom i tid!


Norra regionen

Årsmöte 2017-02-03 samt föreläsning med Linnea Karlsson Wirebring, Umeå.
Klicka här för mer information om föreläsningen!

Kurser

Kurser anordnade av icke vinstdrivande organisationer:

Kurser anordnade av IHPU finns publicerade på deras hemsida.

Platsannonser

Kommun/landsting som söker neuropsykolog? Lägg ut en platsannons här. Kontakta oss för mer information.