Medlemssidor

Om du har frågor angående anökningsformulär, medlemsregistret eller har problem med din inloggning kan du skicka ett mail till medlem@neuropsykologi.org 

Medlemsavgift för 2015
Avgiften är 400:- (250:- pensionärer och studerande).
Inbetalningskort kommer i brevlådan.

Ansökan om medlemskap
Föreningen är en yrkesförening i Sveriges Psykologförbund och för att bli ordinarie medlem krävs det att du är medlem i psykologförbundet. Övriga yrkeskategorier som är intresserad av området neuropsykologi är också välkomna att ansöka om att bli medlemmar i föreningen, men blir då stödmedlemmar. Detta gäller även psykologer som inte är medlem i Sveriges Psykologförbund.

Om du önskar söka medlemskap kan du göra det här direkt på webben. Föreningen är indelad i fyra regioner (syd, öst, väst och norr) och i ansökningsformuläret skall du ange vilken av dessa du vill tillhöra. I ansökan kan du också uppge om du har en speciell faktura adress, t ex om din arbetsgivare skall betala för ditt medlemskapet. 

Föreningens har en matrikel över medlemmarna som ligger på hemsidans interna sidor och är sökbar för alla som är medlemmar och som har inloggningsuppgifter. Uppgift om användarnamn och lösenord publiceras i varje nytt nummer av tidningen. Om du absolut inte vill finnas med i matrikeln skall du ange det i ansökningsformuläret.
Ansökan

Vad innebär ett medlemskap
Som medlem får du en inbjudan till de aktiviteter som anordnas. Om aktiviteterna är belagda med en avgift innebär medlemskapet ett reducerat pris, i vissa fall att man får gå in utan någon avgift. Som medlem har du även full tillgång till de resurser som finns på föreningens hemsida och framförallt direkt tillgång till Svensk Neuropsykologi, föreningens egen tidning. Som medlem har du även rätt att delta i de medlemsmöten som föreningen kallar till, samt där på plats yttra dig. Som fullvärdig medlem har du även rösträtt på dessa möten.
Som medlem förväntas att ni inte motverkar föreningens ändamål.

Medlem - Logga in

Mina sidor

Tidning

Nytt nummer har nu utgivits.
Tidigare nummer hittar ni i arkivet

Aktuellt i föreningen!

Södra Regionen

Årsmöte samt föreläsning med Kristina Borgström, "Ordinlärning hos små barn - hjärnaktivitet och språkutveckling"!

Tid och plats: 2017-03-01 kl. 15:00-16:30. Årsmötet startar kl. 17:00! M124, Hus M, Allhelgona kyrkog. 14M, Lund.

Klicka här för inbjudan!

+++

Klicka här för att se Södra regionens föreläsningar våren 2017!


Västra regionen

Föreläsning med Peter Jacobsson, "Personlighetsdysfunktion, den alternativa personlighetspatologiska modellen i DSM-5".

Tid och plats: 2017-02-28 kl. 14:00-16:00, Förmaket, SU.
Länk till anmälan

+++

Föreläsning med Karin Torpadie med tema teståtergivning med barn!

Tid och plats: 2017-05-05 kl. 14:00-16:00, Kammaren SU.


Östra regionen

Här hittar ni åhörarkopior från Liria Ortizs föreläsning 2017-02-10 om motiverande samtal (MI) vid autism och ADHD.

Här hittar ni videoklipp från tidigare föreläsningar med Liria Ortiz (Youtube):

Liria Ortiz motiverande samtal.

Motiverande samtal och funktionsnedsättning, SWABA HÖSTTRÄFF 2013.

+++

Föreläsning med Nora Choque Olsson, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP) om "Social färdighetsträning för barn och ungdomar med högfungerande ast (autismspektrumtillstånd)".

Nora Choque Olsson berättar om sin avhandling om KONTAKT, manualbaserad social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med högfungerande autismspektrumtillstånd, som har utprovats inom barn- och ungdomspsykiatrin. Nora kommer att presentera avhandlingen ur ett "scientist-practitioner" perspektiv.

Tid och plats: 2017-03-17 kl. 14:30-16:00, Aulan på Danderyds sjukhus.
Ingen föranmälan behövs, fritt inträde för alla. Kom i tid!


Norra regionen

Årsmöte 2017-02-03 samt föreläsning med Linnea Karlsson Wirebring, Umeå.
Klicka här för mer information om föreläsningen!

Kurser

Kurser anordnade av icke vinstdrivande organisationer:

Kurser anordnade av IHPU finns publicerade på deras hemsida.

Platsannonser

Kommun/landsting som söker neuropsykolog? Lägg ut en platsannons här. Kontakta oss för mer information.