Stipendiefond

Stipendiefonden omfattar ett stipendium som delas ut i samband med den årliga riksstämman det år då tillräckliga medel finns att utdela. Fonden syftar till att främja forskning och utvecklingsarbete inom det neuropsykologiska verksamhetsområdet. De medel som delas ut kan exempelvis vara ett stöd för ett planerat forsknings- eller utvecklingsprojekt (där även resor av betydelse för projektet kan ingå), för kunskapsutveckling (så som genom invitation av utländska föreläsare) eller för att kunna genomföra ett visionärt förändringsarbete inom det kliniska neuropsykologiska fältet. Notera att stipendiet inte längre är avsett som ett rent resestipendium.

Behörighet att söka har de som har tre kalenderårs medlemskap/stödmedlemskap i Sveriges Neuropsykologers Förening.


Läs mer om hur vi arbetar i våra stadgar. Notera att nya stadgar är föreslagna att antas på årsmötet 2014.


Verksamhetsberättelse för stipendiefonden publiceras under SNPF:s årsmöte respektive år.

Fjolårets stipendiater

  

 

 

Tidigare utdelade stipendier

För några av tidigare års utdelade stipendier finns en kortfattad redogörelse av projekten inlämnade. Läs mer genom att klicka på länkförsedd stipendiat.

2013 Tatja Hirvikoski och Caterine Aaro Jonsson, resestipendium

2011 Joakim Soleimani, forskningsprojekt

2009 Catherine Aaro Jonsson, resestipendium; Elisabeth Arserius och Aron Sjöberg, forskningsstipendium

2008 Maija Konstenius, resestipendium

2007 Gunnel Ingesson, resestipendium; Richard Strandberg, resestipendium; Mimi Haptén, resestipendium

2005  Catherine Aaro Jonsson, kunskapsutveckling

2004  Taina Guldberg-Kjär, forskningsprojekt; Peter Söderstrand, forskningsprojekt

2003  Gunnel Ingesson, forskningsprojekt; Lena Andersson-Roswall, forskningsprojekt; Ove Almkvist, testutveckling.

2002  Anna Lundqvist, resestipendium (se även Svensk Neuropsykologi 2003:1); Eva Bergendahl, forskningsprojekt

2000  Lotti Rosenkvist, forskningsprojekt

1998  Elisabeth Engman, forskningsprojekt; Margareta Kihlgren/Ingrid van Hooft, forskningsprojekt

1997  Alessio Degl`Innocenti, forskningsprojekt (se även Biological Psychiatry, 46:4,1999; Läkartidningen, 96:45, 1999); Monica Degermark

1996 May Lindgren; Linda Nilsson

Medlem - Logga in

Mina sidor

Tidning

Nytt nummer har nu utgivits.
Tidigare nummer hittar ni i arkivet

Aktuellt i föreningen!

Södra Regionen


Västra regionen


Östra regionen

Vi hälsar er välkomna till tre seminarier i höst!

För mer information, klicka här!


Norra regionen

Kurser

Kurser anordnade av icke vinstdrivande organisationer:

Kurser anordnade av IHPU finns publicerade på deras hemsida.

Platsannonser

Kommun/landsting som söker neuropsykolog? Lägg ut en platsannons här. Kontakta oss för mer information.